Than hoạt tính dạng viên nén (Than khí thải, nước thải)

375,000

  • Kích thước: Viên than hoạt tính thường có hình trụ, độ dài từ 1,5-3cm, đường kính từ 3 – 3,36 ly
  • Độ pH: 7 – 8
  • Khả năng hấp phụ của than hoạt tính dạng viên CLL thường từ 40 – 60%
  • Độ ẩm: <= 2%
  • Chỉ số iodine: 650 – 850mg/l
  • Benzen: 23 – 33%
  • Độ tro: Những sản phẩm than hoạt tính dạng viên, viên nén thường có độ tro rất thấp, chỉ từ: 2 – 5%
  • Methylene Blue: 130 – 170mg/l
  • Quy cách: Bao 25kg.