Hạt nhựa trao đổi Anion Trilite MA-12OH Hàn Quốc

4,125,000

Dung lượng trao đổi cao: min 1.0 eq/lít

Hạt đã hoàn nguyên: sẵn gốc OH-

Độ bền cơ học cao

Có đầy đủ CO, CQ, chứng nhật chất lượng, xuất sứ rõ ràng

Xuất sứ: Hàn Quốc