Hạt Nhựa Trao Đổi Ion Mixed Bed Trilite SM210

4,000,000

  • Yêu cầu nước cấp: Nước RO 2 cấp hoặc nước sau EDI
  • Nước thành phẩm: Có điện trở 18MegaOhm
  • Nhiệt độ vận hành: max 60oC
  • Chiều cao lớp hạt tối thiểu: min 800mm
  • pH vận hành: 0-14
  • Lưu tốc phục vụ: 5~60 m/h
  • Có CO, CQ – chứng nhận chất lượng, chứng nhận xuất xứ rõ ràng
  • Xuất xứ: Hàn Quốc