Hạt Corosex Clack USA Vật liệu nâng pH trong nước hiệu quả

3,975,000

  • Nguồn nước đầu vào có độ pH trong khoảng : 4.5 – 6.0
  • Chiều cao lớp vật liệu : 600 – 700 mm tùy theo độ pH của nguồn nước đầu vào
  • Tốc độ lọc : 12 – 15 m/h/m2
  • Tốc độ xả rửa : 25 – 30 m/h/m2
  • Khỏang trống : ≥ 50% lớp vật liệu