Than Hoạt Tính Norit PK 1-3 Hà Lan (Bao 10kg)

1,950,000

  • Tên sản phẩm: Than hoạt tính Norit pk 1-3 (Than Norit).
  • Xuất xứ: Hà Lan.
  • Chất liệu: Than bùn.
  • Kích thước hạt: ≈1mm
  • Hình dạng: than hoạt tính  dạng GAC có hạt màu đen
  • Kích cỡ: >700.
  • Chỉ số Iode: 950 mg/g
  • Diện tích bề mặt: 900 m2/gam
  • Tỷ trọng: 300g/Kg