Vật liệu trao đổi ion Cation Lanxess S1567 Đức

2,850,000

Dạng ION nguyên thủy:Na+
Nhóm chức:Acid Sulfonic
Hình thái bên ngoài: Nâu cánh gián già
Hệ số đồng nhất:1.1
Tỉ trọng:810g/l
Dung lượng trao đổi:(min) 2.0 Eq/l