Hạt Nhựa Trao Đổi Cation Trilite MC-08H (Hàn Quốc)

1,800,000

Hạt Nhựa Trao Đổi Cation Trilite MC-08H là hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh có cấu trúc gel là hạt ở dạng H+. Hạt Nhựa Cation Trilite MC-08H là hạt nhựa copolymer có nguồn gốc từ Styren-divynylbenzene với nhóm chức axit sulfonic.