Hạt Trao Đổi Ion Jacobi K8 Thụy Điển (Hạt cation làm mềm nước cứng)

1,875,000

+ Báo giá: 1,875,000/25L (Chỉ bán theo bao không bán lẻ)

+ Làm mềm nước: sử dụng hạt nhựa chuyên làm mềm nước hoặc hạt nhựa trao đổi cation mạnh;

+ Khử khoáng: sử dụng hạt nhựa trao đổi cation và anion trong nhiều thiết bị khác nhau;

+ Khử ion hỗn hợp: sử dụng hạt nhựa hỗn hợp trong cùng một thiết bị;

+ Khử ion toàn bộ: sử dụng hạt nhựa trao đổi cation mạnh, yếu và anion mạnh, yếu trong các thiết bị khác nhau.