Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết công suất 750lít/h (3 Màng RO)

68,000,000

ECO750-RO Công suất 750-800lít/h
– Sản xuất:  ECOMAX LTD
– Số lượng màng lọc RO: 3 màng.
– Công suất điện: 3kw/h -220v.
– Nước đầu nguồn cấp vào máy: QCVN02:2009/BYT.
– Tiêu chuẩn nước sau lọc RO: QCVN 6-1:2010/BYT
– Bảo hành: 12 tháng toàn bộ thiết bị.