Dây chuyền lọc nước tinh khiết 2500Lít/giờ

10

  • Mã sản phẩm: ECO-2500RO
  • Công nghệ xử lý: Công nghệ thẩm thấu ngược RO
  • Tiêu chuẩn sau xử lý: QCVN06-1:2010/BYT
  • Công suất: 2500L/h