Dây chuyền lọc nước tinh khiết 7000 Lít/giờ

80

  • Model: ECO7000-RO
  • Công suất lọc: 7000L/h
  • 5 màng RO 8040
  • Bơm lọc thô inox: 2.2Kw
  • Bơm chính: Bơm trục đứng 7.5Kw
  • Bơm chung chuyển: 2.2Kw