Cụm dây chuyền lọc nước RO công nghiệp 8000lít/h

386,000,000

Công suất lọc: 8000 lít/h

Công suất tiêu thụ điện: 10kw – 380V/50Hz

Tiêu chuẩn sản xuất: ISO 9001:2015

Chất lượng nước đạt: QCVN 6-1:2010/BYT

Đơn vị thiết kế lắp đặt: Ecomax Việt Nam