Màng RO LG BW-400-ES 39,7m3/ngày (Màng lọc Ro Áp Thấp) Hàn Quốc

13,950,000

  • Sản phẩm: Màng RO LG BW-400-ES.
  • Lưu lượng m3/d (gpd): 39.7 (10,500).
  • Loại bỏ Nacl tối thiểu: 99.5%.
  • Loại bỏ Nacl thông thường: 99.6%.