Vật liệu Zeomangan Đài Loan Khử Mangan, Sắt hiệu quả

1,450,000

  • Tỷ khối biểu kiến:         1.0 (g/ml)
  • Trọng lượng riêng:                 2.5 ÷ 2.6 (g/cm3)
  • Cỡ hạt (khô):                 16 ÷ 30 mesh
  • Kích thước hữu hiệu: 0.65 ± 0.05 (mm)
  • Hệ số đồng dạng:            <= 1.5
  • Khoảng pH họat động:                   6.2 ÷ 8.5
  • Đóng bao: 30kg/bao (mua cả bao)