Màng lọc UF công nghiệp UF-200 liền vỏ – công suất 8000L/h

9,500,000

  • Loại bỏ Vi sinh vật và Vi khuẩn: 99.9%
  • Loại bỏ tạp chất: 100%
  • Loại bỏ các chất rắn
  • Loại các độc tố hóa học
  • Loại bỏ các hợp chất lơ lửng