Đặt mua Van tay 3 cửa 27 F56E công suất 2m3/h (kèm lưới lọc)