Màng lọc RO Vontron ULP31-4021 công suất 3,3 m3/ngày

2,650,000

  • Dùng trong xử lý nước thải công nghiệp
  • Dùng trong xử lý nước dân dụng
  • Xử lý nước nhiễm mặn, nước lợ