Hệ thống lọc nước giếng khoan công nghiệp công suất 2,5-3m3/h

33,500,000

  • Xử lý nguồn nước giếng khoan, giếng khơi, ao hồ
  • Nước bị ô nhiễm kim loại nặng, Phèn sắt, mangan, Hưu cơ, Asen, Mùi tanh nồng, Mùi Bùn, Để lâu có màu vàng, kết tủa cặn đat tiêu chuẩn nước sinh hoạt QCVN02:2009/BYT.
  • Xử lý triệt để nguồn nước giếng khoan có mùi tanh do sắt gây nên.
  • Xử lý triệt để nguồn nước giếng khoan có màu vàng do một số tạp chất hữu cơ gây nên.
  • Xử lý triệt để các biểu hiện bị bám cặn đen, các vết ố vàng trên thiết bị như chậu rửa, vòi nước do mangan gây nên.
  • Xử lý triệt để các biểu hiện nguồn nước khi sử dụng cho tắm bị mẩn ngứa da do độc tố gây nên như asen…