Thiết bị xử lý nước giếng khoan nhiễm Canxi công suất 4-5m3/h

    55,000,000.00 37,500,000.00