Màng RO LG BW 4040R-395lít/h (Màng công nghiệp áp cao) Hàn Quốc

4,650,000

Model: LG BW 400 R
Kích thước: 4″ x 40″ L
Lưu lượng dòng chảy: 10.500 gpd (39,7 m3 / ngày)
Áp lực: 225 psig (15,5 bar)
Loại bỏ muối ổn định: 99,6%
Loại bỏ muối tối thiểu: 99,5%