Màng lọc RO Vontron ULP31-4040 công suất 7,2 m3/ngày đêm

3,150,000

+ Làm việc được dưới áp lực nước cao, áp dụng đối với nước lợ

+ làm việc được với áp lực nước thấp, áp dụng với nước nguồn có độ mặn thấp

+ Áp dụng đối với một số máy thương phẩm lọc và lọc nước cho bệnh viện hoặc làm nước sạch cho bệnh viện