Màng lọc Ro LG SW-440-R lưu lượng 37.5 m³/ngày (Màng lọc Ro công nghiệp LG Hàn Quốc)

6,800,000

  • Tạo nước uống từ nước biển
  • Loại bỏ muối ổn định 99,85%
  • Loại bỏ Boron lên tới 93%