Màng lọc Ro LG BW-400-R áp cao 1650 lít/h – Khử nước muối nước lợ

13,450,000

  • Tạo nước uống từ nước biển
  • Loại bỏ muối ổn định lên đến 99,85%
  • Loại bỏ Boron lên tới 93%