Màng lọc RO LG BW-400-AFR lưu lượng 10,500 gpd (39.7 m³/ngày) – Màng lọc thẩm thấu ngược

13,950,000

  • Tạo nước uống từ nước biển
  • Loại bỏ muối ổn định lên đến 99,85%
  • Loại bỏ Boron lên tới 93%