Màng lọc RO công nghiệp LG BW-4040-UES Hàn Quốc lưu lượng 2700L

4,250,000

+ Xuất xứ: LG – Hàn Quốc
+ Công suất trung bình: 0.2-0.25 m3/giờ/màng, tối đa 5 m3/ngày/màng
+ Tỉ lệ Dòng nước sạch: Dòng xả thải tối đa: 70 : 30
+ Nhiệt độ tối đa 45oC
+ Áp suất vận hành tối đa 150 psi