Lõi lọc nước số 3 RO 20 inch – Lõi lọc than CTO

150,000

  • Giảm vị / mùi / clo, SOC và VOC từ nước uống
  • Chất lượng cao và tiết kiệm chi phí
  • Khả năng loại bỏ clo cao
  • Chứng nhận NSF chuẩn 42
  • Sử dụng công nghệ lọc carbon hàng đầu của ngành công nghiệp
  • Vật liệu FDA niêm yết
  • Lõi lọc than 20 inch carbon độ tinh khiết cao