Lõi lọc nước Nano Geyser số 4 – lõi T33 tạo khoáng, cân bằng pH

150,000

  • Đặc tính lõi: lọc tạo khoáng, cân bằng PH trong nước.
  • Công suất: 25.000l nước
  • Khối lượng: 0.5kg
  • Điện tiêu thụ: không