Hệ thống lọc nước đầu nguồn cao cấp AOS System 103 Nhập khẩu Mỹ

345,000,000

  • Công suất làm mềm nước tối đa: 1540 mg/L
  • Công suất lọc trung bình lên tới: 8 m3/h
  • Khả năng loại bỏ sắt: 12ppm
  • Áp suất nước cấp phù hợp: 0,3 – 0,5 mpa
  • Nhiệt độ nước cấp: 139
  • Công suất tiêu thụ điện: 1600W
  • Công suất lọc: 2,4m3/h