Dây chuyền lọc nước nhiễm mặn công suất 300-500lít/h Ecomax Water

2

  • Công nghệ màng lọc nước mặn LG Chem
  • Cống suất lọc xử lý: 300-500lít/h
  • Vật liệu chịu được ăn mòn của muối.
  • Vận hành tự động, sục rửa liên tục.
  • Kết hợp hoá chất chống cáu cặn bảo vệ màng RO.
  • Lắp đặt toàn quốc, thiết kế theo yêu cầu riêng