Bút đo kiểm tra nước TDS Độ mặn Đơn vị ppm

380,000

Bút đo TDS là thiết bị đo nồng độ chất rắn hòa tan trong nước, dung dịch. 

Đo TDS quy đổi sang độ mặn của nước.

Bảo hành:12 tháng